Menu

Za siguran početak
i sjajan završetak

TINTO® color industrijski premazi za čelik i drvo
Tinto color premazi namenjeni su za dekoraciju, pripremu i zaštitu metalnih i drvenih površina u enterijeru i eksterijeru od dejstva korozije, mehaničkih, atmosferskih i hemijskih uticaja.
Izbor odgovarajućeg prajmera i završnog premaza je od presudnog značaja za funkcionisanje sistema zaštite. Nekompatibilni prajmer ili završni premaz mogu ugroziti adheziju i ekspanziju protivpožarnog premaza i time narušiti ili potpuno sprečiti funkcionisanje celog sistema zaštite.
Prajmer predstavlja temelj na kojem se gradi protivpožarni sistem i stoga mora biti pouzdan i siguran. Prajmeri pripremaju površinu za naredne slojeve premaza, pružaju antikorozivnu zaštitu, omogućavaju primenu vodorastvornih protivpožarnih premaza na metalu, smanjuju potrošnju pp premaza za drvo i slično.
Završni premaz je treća karika u sistemu. Služi za bojenje, dekoraciju i zaštitu površina i prethodnih slojeva premaza u sistemu.
Naša rešenja u izboru osnovnih i završnih premaza TINTO® color PRIMTEC i CENTURION serija zadovoljavaju sve neophodne zahteve u pogledu zaštite i dekorativnosti premazanih površina i obezbeđuju potpunu kompatibilnost sa protivpožarnim premazima.

PRIMTEC steel i 2K

Osnovni jednokomponentni i dvokomponentni premazi za antikorozivnu zaštitu čeličnih i pocinkovanih građevinskih konstrukcija, industrijskih mašina i drugih metalnih elemenata izloženih atmosferskim, mehaničkim i hemijskim uticajima. U FIRESTOP sistemu zaštite upotrebljavaju se kao prajmeri koji se nanose na metalne površine pre ekspandujućih premaza FIRESTOP steel X-MART 110 i 111.
Pročitaj više

PRIMTEC wood

Osnovni vodorastvorni premaz za pripremu i impregnaciju drveta. U FIRESTOP sistemu zaštite upotrebljava se kao prajmer koji se nanosi na drvene površine pre ekspandujućih premaza FIRESTOP wood i X-MART CC.
Pročitaj više

CENTURION

Jednokomponentni i dvokomponentni završni premazi za postojanu zaštitu i dekoraciju metalnih i drvenih površina u enterijeru i eksterijeru. U FIRESTOP sistemu zaštite primenjuju se kao završna boja preko ekspandujućih FIRESTOP premaza.
Pročitaj više
Želite da saznate više o našim proizvodima i uslugama?
Kontaktirajte nas!
Copyrights © 2024 Sva prava zadržana Firestop Internacional
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram