Menu

Zaštita zazora i dilatacija

Ekspandujući premazi se koriste i kao efikasna protivpožarna zaštita za izolaciju i zaptivanje spojnica – zazora između građevinskih konstrukcija i spojeva kod kojih su moguća pomeranja. Na ovaj način sprečava se širenje vatre najčešće kroz prodore između čeličnih konstrukcija i zidnih provršina izrađenih od različitih građevinskih materijala.

Naše rešenje u ovoj oblasti predstavlja sistem zasnovan na premazu FIRESTOP X-MART DF 120. Protivpožarni premaz se koristi u kombinaciji sa pločama od tvrdo presovane kamene vune na koje se nanosi sa svih strana. U slučaju požara dolazi do ekspanzije premaza, a formirana izolaciona karbonska pena služi kao zaštita i protivpožarna barijera na zazorima i spojevima u određenom vremenskom periodu.

Želite da saznate više o našim proizvodima i uslugama?
Kontaktirajte nas!
Copyrights © 2024 Sva prava zadržana Firestop Internacional
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram