Menu

Zaštita prodora
kablova i cevi

Pored upotrebe intumescentnih premaza za očuvanje stabilnosti, nosivosti i povećanje protivpožarne otpornosti građevinskih konstrukcija, važan segment pasivne protivpožarne zaštite predstavljaju i sistemi za izolaciju prodora kablovskih i cevnih instalacija.

Razvoj tehnologije rezultirao je prisustvom guste mreže energetskih i signalnih kablova u savremenim građevinama. Uprkos izolaciji koja je njihov sastavni deo i koja ih najčešće čini materijalom male zapaljivosti, kablovi u slučaju požara znatno doprinose ukupnom požarnom opterećenju jer mogu prenositi vatru iz jednog dela objekta u drugi kroz prodore u zidovima i plafonima. Ekspandujući premazi se koriste i u ovim slučajevima, kao komponenta zaštitnih izolacionih sistema koji sprečavaju širenje toplote, vatre i dima kroz prodore kablova i cevi i čuvaju njihovu funkcionalnost.

Naše rešenje u ovoj oblasti je premaz FIRESTOP CF 120 koji se koristi u kombinaciji sa pločama od tvrdo presovane kamene vune formirajući izolacioni sistem za zaptivanje prodora i sprečavanje širenja požara. Po sastavu je sličan intumescentnim premazima za zaštitu građevinskih konstrukcija, ali ima manji faktor ekspanzije. Mehanizam delovanja usled požara ogleda se u formiranju izolacione karbonske pene, koji u kombinaciji sa ostalim elementima sitema služi kao protivpožarna barijera na kablovima i cevima u određenom vremenskom periodu.

Želite da saznate više o našim proizvodima i uslugama?
Kontaktirajte nas!
Copyrights © 2024 Sva prava zadržana Firestop Internacional
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram