Menu

Zaštita drvenih
konstrukcija

Drvo je prirodan i tradicionalno veoma zastupljen materijal u građevinarstvu. Nezaštićeno drvo spada u zapaljive materijale, što u slučaju požara dovodi do male otpornosti građevinskih elemenata na požar. Primena ekspandujućih premaza za zaštitu drveta od požara ogleda se u snižavanju temperature konstrukcija i njihove izolacije karbonskom penom pri čemu se povećava požarna otpornost.

Na opisani način deluju i FIRESTOP ekspandujući premazi koji povećavaju ukupnu otpornost drvenih elemenata na požar, za razliku od drugih vrsta zaštitnih premaza koji smanjuju samo klasu zapaljivosti drveta. Primena intumescentnih premaza je najizraženija u fazi potpuno razvijenog požara kada se nosivost drvenih elemenata štiti u određenom vremenskom intervalu.
Dijagram razvoja požara, reakcije građevinskog materijala i 
otpornost građevinskih konstrukcija prema požaru

U našoj ponudi su dva sistema za protivpožarnu zaštitu drveta

Beli

Transparentni

FIRESTOP protivpožarni premazi su izrađeni od kvalitetnih sirovina na vodenoj bazi i zadovoljavaju visoke ekološke zahteve, a drvetu pružaju efikasnu zaštitu. Pored izuzetnih protivpožarnih performansi odlikuje ih i jednostavna primena, ekonomičnost i trajnost zaštite.

Protivpožarni premazi se koriste u kombinaciji sa odgovarajućim osnovnim i završnim premazima za dodatnu zaštitu od atmosferskih, mehaničkih i drugih uticaja i zbog dekorativnosti tretiranih elemenata. Izbor sistema, odnosno potreba korišćenja prajmera i završnih premaza zavisi od namene drvenih elemenata, estetskih zahteva projekta, uticaja atmosferskih prilika i slično.

Na primer, protivpožarnost nosećih elemenata krovne konstrukcije se može postići samo upotrebom premaza FIRESTOP wood, jer je prilikom nanošenja i korišćenja premaz zaštićen od padavina krovnim panelima ili crepom, a bela boja prihvatljiva kao estetski zahtev za finalni izgled konstrukcije. U drugim slučajevima, kada je potrebno zaštititi drvo od insekata, gljivica, vlage, padavina, habanja i sličnih uticaja ili se želi postići izgled konstrukcije u boji, neophodno je pored PP premaza koristiti odgovarajuće prajmere i završne lakove. Takođe, upotrebom transparentnog premaza FIRESTOP wood X-MART CC drvo zadržava vidljivu prirodnu boju i strukturu, te se pored PP zaštite postiže dodatna dekorativnost u vidu sjajnog filma. Za njegovu zaštitu od habanja i vlage, obavezno koristiti bezbojni završni lak.

U svakom slučaju naš Tehnički sektor će Vam preporučiti najpogodniji sistem zaštite prema zahtevima projekta.

Želite da saznate više o našim proizvodima i uslugama?
Kontaktirajte nas!
Copyrights © 2024 Sva prava zadržana Firestop Internacional
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram