Menu

Jedinstvena
zaštita od požara

Ekspandujući protivpožarni premazi

Šta su ekspandujući protivpožarni premazi?

Ekspandujući ili intumescentni premazi predstavljaju zaustavne protivpožarne premaze koji pri izbijanju požara sprečavaju njegovo dalje dejstvo i posledice u određenom vremenskom periodu. Taj period je od ključnog značaja jer omogućava evakuaciju i spašavanje ljudi iz zapaljenih objekata, a vatrogascima dodatno vreme za gašenje požara i sprečavanje rušenja objekata.

Vreme zaštite zavisi od kvaliteta i specifičnih karakteristika protivpožarnih proizvoda, kao i debljine nanetog premaza. Verifikuje se ispitivanjem u akreditovanim laboratorijama koje o tome izdaju izveštaje, odnosno sertifikate i ateste, u skladu sa važećim nacionalnim standardima kao tehničkim propisima koji propisuju metode i način ispitivanja za svaku vrstu zaštite.

Primena ekspandujućih premaza u svetu je danas veoma rasprostranjena i njima se štite: čelik, drvo, beton, elektrokablovi…

Prednosti ekspandujućih premaza

Jednostavna primena
Smanjeno opterećenje konstrukcije u odnosu na druge vrste protivpožarne zaštite
Antikorozivna zaštita kao 
deo sistema
Metalna konstrukcija ostaje vizuelno prepoznatljiva i boji 
se po želji

Mehanizam delovanja ekspandujućih 
premaza

Komponente sadržane u ekspandujućim premazima pod dejstvom povišene temperature, odnosno plamena u požaru, reaguju i formiraju karbonsku penu. Pena dostiže zapreminu od 10 do 100 puta veću od nanetog filma premaza i izoluje konstrukciju svojom niskom toplotnom provodljivošću.

Hemijska reakcija počinje na relativno niskim temperaturama (180 – 220°C) i rezultira oslobađanjem gasova koji na temperaturi oko 250°C dovode do ekspanzije – bubrenje premaza. Novoformirana penasta masa je dobar izolator koji u određenom vremenskom periodu pruža zaštitu materijalu na koji je naneta. Na primer, premaz čija debljina suvog filma iznosi 1 mm, nanet na metalnu konstrukciju određenog faktora preseka, može da ekspanduje 50 puta, tako da debljina izolatora bude 50 mm.

Zahtevi za ekspandujuće premaze

Pored osnovne zaštitne funkcije, ekspandujući premazi moraju da obezbede tehnološka rešenja i za niz drugih problema:
My New Pen!

Prijanjanje na podlogu konstrukcije odnosno osnovni premaz

Estetski zahtevi i kompatibilnost sa završnim premazima

Pravilna ekspanzija

Postojanost formirane pene - izolatora

FIRESTOP SISTEM

FIRESTOP sistemi premaza su razvijeni tako da zadovolje sve navedene zahteve i pruže efikasnu protivpožarnu zaštitu građevinskih konstrukcija, prodora kablova, cevi i spojnica između građevinskih elemenata.

FIRESTOP sistemi maksimalne efikasnosti i pouzdanosti zaštite koncipirani su na sledećim kombinacijama premaza:

Osnovni premaz
Ekspandujući
protivpožarni 
premaz
Završni
dekorativni
premaz

FIRESTOP SISTEM – PRAJMER

Primtec steel i 2K

Pročitaj više

Primtec wood

Pročitaj više

FIRESTOP SISTEM – 
EKSPANDUJUĆI PREMAZ

FIRESTOP steel X-MART 110 / 
FIRESTOP steel X-MART 111

Pročitaj više

FIRESTOP wood /
FIRESTOP wood X-MART CC

Pročitaj više

FIRESTOP CF 120 /

FIRESTOP X-MART DF 120

Pročitaj više

FIRESTOP SISTEM – 
ZAVRŠNI PREMAZ

Želite da saznate više o našim proizvodima i uslugama?
Kontaktirajte nas!
Copyrights © 2024 Sva prava zadržana Firestop Internacional
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram