Menu

MERENJE I KONTROLA

U oblasti primene FIRESTOP sistema protivpožarne zaštite naša kompanija poseduje merne uređaje za kontrolu parametara bitnih za pravilnu aplikaciju premaza
Aparati za merenje debjline suvog filma premaza (do 5500 μm) na metalnim, drvenim i dr. površinama
Aparati za merenje atmosferskih uslova (vlažnosti vazduha, temperature ambijenta, temperature površine, tačke rosišta)
Aparat za merenje protoka vazduha
Aparat za lasersko merenje temperature površine
Aparati za merenje prionljivosti/ adhezije premaza („cross cut“ i „pull off” testeri)
Želite da saznate više o našim proizvodima i uslugama?
Kontaktirajte nas!
Copyrights 2020 All rights reserved to Firestop Internacional